Hem

co2kompensera.se

Kompensera dina koldioxidutsläpp

Välkommen till co2kompensera.se!

Här kan du på ett enkelt sätt klimatkompensera dina resor.

co2kompensera laddar elbilen

 

 

Elfordon och kollektivtrafik 0 kronor

Bensin och diesel 2 kronor/liter

E85 och biodiesel 1 krona/liter

Flyg inom samma land 100 kronor

Flyg mellan länder 200 kronor

Flyg mellan världsdelar 1000 kronor

För fossildriven färja gäller samma som för flyg.

 

 

Varför klimatkompensera?

 

I dagens samhälle är det svårt, även med de bästa ambitioner, att leva helt utan att belasta miljön och klimatet. Rådande normer, tidsbrist och annat gör att många väljer ett miljöbelastande färdsätt till arbetsmötet eller semestern. Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar för den miljöbelastning som du bidrar till. Klimatkompenseringen hos oss går ut på att producera förnybar och gärna billig solel med målet att konkurrera ut fossil energi.

 

 

Vår idé

 

 

Vår idé är att CO2-kompenseringen ska ske på marknader som redan har stor andel förnybar energi. Det är där vi tror att handel och teknik snabbast kan utvecklas för ett helt förnyelsebart energisystem. Vi investerar i ny förnybar elproduktion i form av solceller. Investering i solceller sker i den takt som pengar för CO2-kompensering kommer in.

 

I dagsläget investerar vi i ny solel i Jämtland. Jämtland har sedan länge ett överskott av förnybar elproduktion. Vi tror att teknik för förnybar energi lättast utvecklas i ett samhälle som kan hantera ett överskott på förnybar energi. Så ditåt siktar vi redan nu. I Jämtland förfogar vi idag över 110 000 kvadratmeter som vi kan installera solceller på.

 

Vi vill att det ska vara lätt att räkna fram hur mycket som man ska CO2-kompensera hos oss. Därför har vi valt att prioritera enkelhet framför exakthet. Vi använder hela krontal. Vi har utgått från vår egen mest frekventa flygresa Östersund-Stockholm, vilken får gälla som mall för vilken flygning som helst inom ett land. Sträckan mellan två länder är i regel längre än inom ett land, därav 200 kronor jämfört med 100 kronor.

 

Att klimatkompensera hos oss är helt frivilligt. Följ gärna våra rekommendationer enligt listan ovan. Om du vill, kan du med din egen kunskap själv räkna ut hur mycket du ska kompensera. Räkna med 72 öre per kg koldioxid. Genom att kompensera blir den verkliga kostnaden för resor synlig. När den verkliga kostnaden för att åka med fossilbaserade transportmedel synliggörs, kommer ett mer miljövänligt sätt att resa bli konkurrenskraftigare även ur ett ekonomiskt perspektiv.

 

Med era pengar bygger vi förnybar elproduktion för att tränga bort användandet av samma mängd fossil energi.

 

 

 

co2kompensera.se

Bankgiro 252-0641

Swish 070-2625000

 

co2kompensera@co2kompensera.se